Số/Ký hiệu văn bản 321/UBND-VX
Ngày ban hành Jan 17, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Chu Hữu Bằng
Trích yếu Công văn về triển khai thực hiện Kế hoạch hành động bảo đảm An toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp
Nội dung Công văn về triển khai thực hiện Kế hoạch hành động bảo đảm An toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 

Tài liệu đính kèm