Số/Ký hiệu văn bản 5398/UBND-KGVX
Ngày ban hành Aug 13, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Bùi Đình Long
Trích yếu Công văn về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
Nội dung Công văn về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Tài liệu đính kèm