Số/Ký hiệu văn bản 443/TB-UBND
Ngày ban hành Aug 4, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Đào Quang Thiền
Trích yếu Thông báo kết luận của đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp bàn về Kế hoạch tổ chức Lễ công bố huyện Yên Thành đạt ...
Nội dung Thông báo kết luận của đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp bàn về Kế hoạch tổ chức Lễ công bố huyện Yên Thành đạt chuẩn Nông thôn mới

Tài liệu đính kèm