Số/Ký hiệu văn bản 30/CĐ-UBND
Ngày ban hành Sep 17, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Hoàng Nghĩa Hiếu
Trích yếu Công điện khẩn về việc tập trung ứng phó với bão số 5
Nội dung Công điện khẩn về việc tập trung ứng phó với bão số 5

Tài liệu đính kèm