Số/Ký hiệu văn bản 327/UBND-KT
Ngày ban hành Jan 17, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Ngọc Hoa
Trích yếu Công văn về việc triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn 2030 của Thủ tướng Chính phủ
Nội dung

Tài liệu đính kèm