Số/Ký hiệu văn bản 6758/UBND-KSTT
Ngày ban hành Oct 1, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Ngọc Hoa
Trích yếu Công văn kết nối, cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
Nội dung Công văn kết nối, cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Tài liệu đính kèm