Số/Ký hiệu văn bản 5009/UBND-VX
Ngày ban hành Jul 29, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Bùi Đình Long
Trích yếu Công văn về việc tăng cường phòng chống dịch Covid -19
Nội dung Công văn về việc tăng cường phòng chống dịch Covid -19

Tài liệu đính kèm