Số/Ký hiệu văn bản 347/BC-UBND
Ngày ban hành Jun 30, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Hồng Vinh
Trích yếu Báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị, đề xuất sau giám sát của Thường trực của Ban HĐND tỉnh trên các lĩnh vực từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay
Nội dung Báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị, đề xuất sau giám sát của Thường trực của Ban HĐND tỉnh trên các lĩnh vực từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay 

Tài liệu đính kèm