Số/Ký hiệu văn bản 8705/UBND-CN
Ngày ban hành Dec 6, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Ngọc Hoa
Trích yếu Công văn về tăng cường thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử trong các CQNN của tỉnh Nghệ An
Nội dung Công văn về tăng cường thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử trong các CQNN của tỉnh Nghệ An

Tài liệu đính kèm