Số/Ký hiệu văn bản 3315/QĐ-UBND
Ngày ban hành Sep 28, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Hoàng Nghĩa Hiếu
Trích yếu Quyết định phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Tương Dương trên cơ sỏ hợp nhất các Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, Chăn nuôi và Thú y, Khuyến nông, Ban Phát triển nông thôn và miền núi huyện Tương Dương
Nội dung

Tài liệu đính kèm