Số/Ký hiệu văn bản 1923/QĐ-UBND
Ngày ban hành Jun 16, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Hồng Vinh
Trích yếu Quyết định thành lập Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng tỉnh Nghệ An năm 2019
Nội dung Quyết định thành lập Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng tỉnh Nghệ An năm 2019

Tài liệu đính kèm