Số/Ký hiệu văn bản 2675/QĐ-UBND
Ngày ban hành Aug 7, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Hoàng Nghĩa Hiếu
Trích yếu Công văn về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ 15
Nội dung Công văn về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ 15

Tài liệu đính kèm