Số/Ký hiệu văn bản 6487/UBND-KT
Ngày ban hành Sep 24, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Đinh Hồng Vinh
Trích yếu Công văn về việc tổ chức ngăn chặn vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới
Nội dung Công văn về việc tổ chức ngăn chặn vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới

Tài liệu đính kèm