Số/Ký hiệu văn bản 3652/UBND-NN
Ngày ban hành Jun 11, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Hoàng Nghĩa Hiếu
Trích yếu Công văn về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phí Bảo hiểm nông nghiệp
Nội dung

Tài liệu đính kèm