Số/Ký hiệu văn bản 3299/QĐ-UBND
Ngày ban hành Sep 25, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Hoàng Nghĩa Hiếu
Trích yếu Quyết định về việc phê duyệt Đề án sáp nhập Ban quản lý rừng phòng hộ Quỳ Hợp vào Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống
Nội dung

Tài liệu đính kèm