Số/Ký hiệu văn bản 8843/UBND-TH
Ngày ban hành Dec 12, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Ngọc Hoa
Trích yếu Công văn về việc đánh giá kết quả Năm Cải cách hành chính 2019 và phối hợp điều tra XHH
Nội dung Công văn về việc đánh giá kết quả Năm Cải cách hành chính 2019 và phối hợp điều tra XHH

Tài liệu đính kèm