Số/Ký hiệu văn bản 3703/UBND-VX
Ngày ban hành Jun 15, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Chu Hữu Bằng
Trích yếu Công văn về việc xử lý vi phạm quảng cáo thực phẩm chức năng
Nội dung Công văn về việc xử lý vi phạm quảng cáo thực phẩm chức năng

Tài liệu đính kèm