Số/Ký hiệu văn bản 4183/UBND-VX
Ngày ban hành Jul 2, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Bùi Đình Long
Trích yếu Công văn về việc triển khai thực hiện Thông báo số 219/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ
Nội dung Công văn về việc triển khai thực hiện Thông báo số 219/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

Tài liệu đính kèm