Số/Ký hiệu văn bản 1868/QĐ-UBND
Ngày ban hành Jun 11, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Hoàng Nghĩa Hiếu
Trích yếu Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Khu đô thị sinh thái Vinh Tân tại phường Vinh Tân và phường Trung Đô, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Nội dung Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Khu đô thị sinh thái Vinh Tân tại phường Vinh Tân và phường Trung Đô, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

Tài liệu đính kèm