Số/Ký hiệu văn bản 1865/QĐ-UBND
Ngày ban hành Jun 11, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Ngọc Hoa
Trích yếu Quyết định về việc phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức lại hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Thái Hòa
Nội dung Quyết định về việc phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức lại hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Thái Hòa

Tài liệu đính kèm