Số/Ký hiệu văn bản 553/KH-UBND
Ngày ban hành Sep 30, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Hồng Vinh
Trích yếu Kế hoạch Tổng kết việc thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật
Nội dung Kế hoạch Tổng kết việc thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật

Tài liệu đính kèm