Số/Ký hiệu văn bản 5359/UBND-TH
Ngày ban hành Aug 11, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Đinh Hồng Vinh
Trích yếu Công văn về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND và Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của HĐND tỉnh, khóa XVII
Nội dung Công văn về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND và Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của HĐND tỉnh, khóa XVII

Tài liệu đính kèm