Số/Ký hiệu văn bản 2147/QĐ-UBND
Ngày ban hành Jul 2, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Đức Trung
Trích yếu Quyết định về việc bổ sung thành viên Ban Tổ chức, Tiểu Ban hậu cần, Tiểu Ban An ninh, Tiểu Ban Nội dung và Tuyên truyền kỷ niệm 990 năm Danh xưng Nghệ An (1030-2020)
Nội dung Quyết định về việc bổ sung thành viên Ban Tổ chức, Tiểu Ban hậu cần, Tiểu Ban An ninh, Tiểu Ban Nội dung và Tuyên truyền kỷ niệm 990 năm Danh xưng Nghệ An (1030-2020)

Tài liệu đính kèm