Số/Ký hiệu văn bản 3753/UBND-NN
Ngày ban hành Jun 16, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Hoàng Nghĩa Hiếu
Trích yếu Công văn về việc đóng nước để thi công sửa chữa cống lấy nước dưới đập, hồ chứa nước Vực Mấu, xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai.
Nội dung Công văn về việc đóng nước để thi công sửa chữa cống lấy nước dưới đập, hồ chứa nước Vực Mấu, xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai.

Tài liệu đính kèm