Số/Ký hiệu văn bản 1906/QĐ-UBND
Ngày ban hành Jun 13, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Hoàng Nghĩa Hiếu
Trích yếu Quyết định phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Quế Phong
Nội dung

Tài liệu đính kèm