Số/Ký hiệu văn bản 8815/UBND-NN
Ngày ban hành Dec 11, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Đào Quang Thiền
Trích yếu Công văn về việc tăng cường quản lý lao động khai thác thủy sản
Nội dung Công văn về việc tăng cường quản lý lao động khai thác thủy sản

Tài liệu đính kèm