Số/Ký hiệu văn bản 145/QĐ-UBND
Ngày ban hành Jan 15, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Hoàng Nghĩa Hiếu
Trích yếu Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nang cấp bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An...
Nội dung

Tài liệu đính kèm