Số/Ký hiệu văn bản 5119/QĐ-UBND
Ngày ban hành Dec 12, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Thái Thanh Quý
Trích yếu Quyết định về việc thành lập Hội đồng và Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)tỉnh Nghệ An
Nội dung Quyết định về việc thành lập Hội đồng và Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)tỉnh Nghệ An

Tài liệu đính kèm