Số/Ký hiệu văn bản 4228/UBND-NC
Ngày ban hành Jul 2, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Hồng Vinh
Trích yếu Công văn triển khai thực hiện một số dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh
Nội dung Công văn triển khai thực hiện một số dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh

Tài liệu đính kèm