Số/Ký hiệu văn bản 573/TB-UBND
Ngày ban hành Oct 9, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Đào Quang Thiền
Trích yếu Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu tại Hội nghị tổng kết đề án Đổi mới phát triển Hợp tác xã tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014 - 2020
Nội dung

Tài liệu đính kèm