Số/Ký hiệu văn bản 3111/QĐ-UBND
Ngày ban hành Sep 16, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Hồng Vinh
Trích yếu Quyết định về việc thành lập Tổ Thường trực Tổng điều tra Kinh tế năm 2021
Nội dung Quyết định về việc thành lập Tổ Thường trực Tổng điều tra Kinh tế năm 2021

Tài liệu đính kèm