Số/Ký hiệu văn bản 30/KH-UBND
Ngày ban hành Jan 16, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Hồng Vinh
Trích yếu Kế hoạch về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng” năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Nội dung Kế hoạch về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng” năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

Tài liệu đính kèm