Số/Ký hiệu văn bản 3160/QĐ-UBND
Ngày ban hành Sep 18, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Bùi Đình Long
Trích yếu Quyết định về việc thành lập Trạm Y tế xã Đại Đồng thuộc Trung tâm Y tế huyện Thanh Chương trên cơ sở tổ chức lại Trạm Y tế xã Thanh Tường, Trạm Y tế xã Thanh Văn và Trạm ...
Nội dung Quyết định về việc thành lập Trạm Y tế xã Đại Đồng thuộc Trung tâm Y tế huyện Thanh Chương trên cơ sở tổ chức lại Trạm  Y tế xã Thanh Tường, Trạm Y tế xã Thanh Văn và Trạm  Y tế xã Thanh Hưn, huyện Thanh Chương

Tài liệu đính kèm