Số/Ký hiệu văn bản 650/KH-UBND
Ngày ban hành Nov 14, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Hồng Vinh
Trích yếu Kế hoạch tổ chức Hội chợ nông nghiệp, sản phẩm OCOP các tỉnh Miền Trung và sản phẩm xanh khu vực Hợp tác xã, Làng nghề tỉnh Nghệ AN năm 2019
Nội dung

Tài liệu đính kèm