Số/Ký hiệu văn bản 367/VPUB-TH
Ngày ban hành Jul 17, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Đặng Thanh Tùng
Trích yếu Công văn về việc phân công tham dự thảo luận tại Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVII
Nội dung Công văn về việc phân công tham dự thảo luận tại Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVII

Tài liệu đính kèm