Số/Ký hiệu văn bản 175/QĐ-UBND
Ngày ban hành Jan 17, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Hoàng Nghĩa Hiếu
Trích yếu Quyết định phê duyệt Đề án: Điều tra, đánh giá khu vục đất bị ô nhiễm tồn lưu do hóa chất bảo vệ thực vật; lập phương án xử lý, kiểm soát ô nhiễm môi trường...
Nội dung

Tài liệu đính kèm