Số/Ký hiệu văn bản 5119/UBND-TH
Ngày ban hành Aug 4, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Đinh Hồng Vinh
Trích yếu Công văn triển khai kế hoạch theo dõi tình hình THPL về đăng ký biện pháp bảo đảm năm 2020
Nội dung Công văn triển khai kế hoạch theo dõi tình hình THPL về đăng ký biện pháp bảo đảm năm 2020

Tài liệu đính kèm