Số/Ký hiệu văn bản 2664/QĐ-UBND
Ngày ban hành Aug 10, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Đức Trung
Trích yếu Quyết định về việc đổi tên trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Quỳnh Lưu thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Quỳnh Lưu
Nội dung Quyết định về việc đổi tên trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Quỳnh Lưu thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Quỳnh Lưu

Tài liệu đính kèm