Số/Ký hiệu văn bản 539/TB-UBND
Ngày ban hành Sep 22, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Chu Hữu Bằng
Trích yếu Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long tại phiên họp Ban chỉ đạo Dự án "Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu ...
Nội dung

Tài liệu đính kèm