Số/Ký hiệu văn bản 3752/UBND-NN
Ngày ban hành Jun 16, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Hoàng Nghĩa Hiếu
Trích yếu Công văn về việc tăng cường công tác tuyên truyền, động viên khuyến khích ngư dân tham gia khai thác hải sản trên các vùng biển xa
Nội dung

Tài liệu đính kèm