Số/Ký hiệu văn bản 453/KH-UBND
Ngày ban hành Aug 11, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Đức Trung
Trích yếu Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 05/6/2020 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển kinh tế đất nước
Nội dung

Tài liệu đính kèm