Số/Ký hiệu văn bản 3279/QĐ-UBND
Ngày ban hành Sep 25, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Bùi Đình Long
Trích yếu Quyết định về việc ban hành Đề án thực hiện sắp xếp các cơ quan báo chí tỉnh Nghệ An đến năm 2025
Nội dung Quyết định về việc ban hành Đề án thực hiện sắp xếp các cơ quan báo chí tỉnh Nghệ An đến năm 2025

Tài liệu đính kèm