Số/Ký hiệu văn bản 5206/UBND-TH
Ngày ban hành Aug 6, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Bùi Đình Long
Trích yếu Công văn về việc triển khai ứng dụng Bluzone trong phòng, chống dịch Covid-19
Nội dung Công văn về việc triển khai ứng dụng Bluzone trong phòng, chống dịch Covid-19

Tài liệu đính kèm