Số/Ký hiệu văn bản 4688/QĐ-UBND
Ngày ban hành Nov 14, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Thái Thanh Qúy
Trích yếu Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Nội dung Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tài liệu đính kèm