Số/Ký hiệu văn bản 3691/UBND-NN
Ngày ban hành Jun 13, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Đặng Thanh Tùng
Trích yếu Công văn thực hiện công tác kiểm kê đất đai,lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019
Nội dung

Tài liệu đính kèm