Số/Ký hiệu văn bản 2581/QĐ-UBND
Ngày ban hành Aug 3, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Hoàng Nghĩa Hiếu
Trích yếu Quyết định về việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thành phố Vinh trên cơ sở hợp nhất các trạm: Trồng trọt và bảo vệ thực vật, Chăn nuôi thú y, khuyến nông
Nội dung Quyết định về việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thành phố Vinh trên cơ sở hợp nhất các trạm: Trồng trọt và bảo vệ thực vật, Chăn nuôi thú y, khuyến nông

Tài liệu đính kèm