Số/Ký hiệu văn bản 31/CT-UBND
Ngày ban hành Sep 17, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Nguyễn Đức Trung
Trích yếu Chỉ thị tăng cường quản lý Nhà nước về chất lượng kinh doanh dịch vụ lữ hành và lưu trú du lịch, góp phần thúc đẩy tăng trưởng du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Nội dung

Chỉ thị tăng cường quản lý Nhà nước về chất lượng kinh doanh dịch vụ lữ hành và lưu trú du lịch, góp phần thúc đẩy tăng trưởng du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Tài liệu đính kèm