Số/Ký hiệu văn bản 3352/QĐ-TCT
Ngày ban hành Sep 30, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Lê Ngọc Hoa
Trích yếu Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác liên ngành thúc đẩy cải cách TTHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hợp tác đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Nội dung

Tài liệu đính kèm