Số/Ký hiệu văn bản 736/TB-UBND
Ngày ban hành Dec 10, 2019 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Đặng Thanh Tùng
Trích yếu Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa tại buổi làm việc về tình hình triển khai dự án Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 Nghệ An
Nội dung Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa tại buổi làm việc về tình hình triển khai dự án Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 Nghệ An

Tài liệu đính kèm