Số/Ký hiệu văn bản 3447/QĐ-UBND
Ngày ban hành Oct 5, 2020 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Bùi Đình Long
Trích yếu Quyết định về việc thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ xây dựng thiết yếu văn hóa - thể thao ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025
Nội dung Quyết định về việc thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ xây dựng thiết yếu văn hóa - thể thao ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025

Tài liệu đính kèm